Нов продукт
Matrix - Какво представлява Locktronics?

Matrix - Какво представлява Locktronics?

Какво представлява Locktronics? Locktronics е диапазон от продукти, който опростява процеса на научаване и преподаване на дисциплините електричество и електроника. Базовият диапазон се състои от над 200 електронни компонента ⟨ANSI и DIN⟩, монтирани върху здрави пластмасови носители, които са отпечатани със съответния символ за платката. Учащите се използват носителите съвместно с работна платка с взаимосвързващи метални опори с цел изграждане на работна схема, а след това използват работните листове, осигурени за провеждане на експериментите. Всички решения са осигурени чрез стабилни съхранявания и с актуализиран учебен план, който винаги е наличен онлайн. Решенията са предназначени за използване по схемата 1 комплект на двама учащи се. Предлага се също така и демо панел. Защо да изберете Locktronics • Улеснява обучението • Обширен безплатен учебен план • Здрави и надеждни • Обхваща диапазон от предметни области • Голям диапазон от компоненти • Стабилно съхраняване за решенията • Предлагат се повече инструменти • Изисква се минимално сглобяване Locktronics в образованието Диапазонът на Locktronics позволява на учащите се от много дисциплини да прилагат теорията на електричеството в електрическата практика. Обхватът на Locktronics се използва от хиляди образователни институции и учебни организации по целия свят за обучение в електрическата област, от учащите се в основното училище до стажанти в автомобилната промишленост и обучаващите се авиационни инженери по поддръжката. Учебен план на Locktronics Съществуват над 40 различни пакета с учебни планове, обхващащи диапазона на Locktronics от широк спектър от теми: от просто електричество за техници по окабеляването, до разширени транзисторни характеристики за дипломанти електронни инженери. Учебният план се състои от определен брой работни листове и експерименти, както и от планове на уроци и бележки на преподавателите. Решения чрез Locktronics Нашият диапазон от решения е разделен на 9 главни предметни области: физика, базово проектиране, компютърни науки, авиация, автомобили, роботика и мехатроника, електротехника, електроника и електромонтаж. Решенията могат също така да се използват за осигуряване на едно ядро от основни компоненти, което може да се разшири с още части за специалисти, веднъж след като бъдат овладени основните принципи.
Ключът към успеха
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Нашите партньори