Инструменти под наем

При нас ще откриете голяма гама инструменти за синхронизиране на двигатели под наем. Свършете работата си бързо и професионално само за част от цената на инструмента. Свържете се с нас на фирмените ни телефони, за да получите конкретна информация за инструмента, който ви е необходим.

Общи условия за ползване:

1. ТАКСУВАНЕ - Таксуването започва веднага след подписване на приемно-предавателния протокол и цената зависи от периода, за който наемате инструмента.

2. РАБОТНО ВРЕМЕ - Консулт Лозанов ООД работи всеки делничен ден от Понеделник до Петък от 9:00 до 18:00. Почивни дни Събота и Неделя.

3. НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ - Националните празници, съботите и неделите не се таксуват.

4. ДЕПОЗИТ - Депозитът се задържа в случай на повреда по инструмента до установяване на нанесените щети. Вашата отговорност не се ограничава единствено с оставената сума за депозит.

5. ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ВРЪЩАНЕ - Закъснението с над 4 часа при връщане на инструмента се таксува допълнително.

6. НЕКВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ - Вие сте отговорни за работата на неквалифициран персонал с наетия инструмент.

7. ПОДХОДЯЩИ ИНСТРУМЕНТИ - Вие наемате инструменти според Вашата преценка за съответните нужди. Ние не носим отговорност за това, дали инструментът е подходящ.

8. СЪСТОЯНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ - Вие сте длъжни да върнете инструментите в същото работно състояние, в което сте ги наели. Връщане на инструментите в мръсно състояние се таксува допълнително с такса в размер на 5.00 лв.

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ - Отстраняване на повреди, преправяне или недобросъвестни действия по инструментите от Ваша страна е строго забранено.

10. НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА - Не оказвайте прекомерна физическа сила върху наетите инструменти. Не бързайте и използвайте инструментите внимателно. Спазвайте сервизните процедури на производителя на съответния автомобил. Оказването на прекомерна физическа сила може да доведе до повреди на инструментите - деформация или счупване - за които ще бъдете таксувани.

11. ОТГОВОРНОСТ - Не носим отоговорност за загуба или пропуснати ползи, причинени от работата на наетите от нас инструменти.

12. ГРИЖА ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ - Вие сте отговорни за състоянието на инструментите, докато са във Ваше владение. При повреден инструмент по време на работа сте длъжни да ни уведомите незабавно и да преустановите ползването. Вие трябва да върнете инструмента до наш склад за Ваша сметка, независимо чия е вината за повредата. Посещение от наш служител на обект се таксува.

13. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА - При приемането на инструмента се съгласявате, че можете да работите с него и ще носите отговорност за всички действия или бездействия, които могат да доведат до повреди на инструмента.

14. ЦЕНИ - Всички цени са без ДДС и са за наем на дневна база.

Search engine powered by ElasticSuite © 2004-2020 Консулт Лозанов ЕООД