Matrix - Софтуер за конструиране на електронни системи

Щракнете два пъти върху снимката за голям размер

Намаляване
Увеличаване
Още изгледи
Кат. номер Matrix - Flowcode

Matrix - Софтуер за конструиране на електронни системи

Flowcode 7 - Софтуер за конструиране на електронни системи

Има нова версия Flowcode 8
https://www.matrixtsl.com/flowcode/

Какво представлява Flowcode?
Flowcode ви позволява да разработвате бързо и лесно сложни електронни и електромеханични системи. Инструментът за графично програмиране позволява на хората с неголям опит да разработват системи в рамките на минути.
Flowcode представлява разширена интегрирана среда за разработване (ИСР) на електронни и електромеханични системи. Инженерите - както в практиката, така и в академичните среди - използват Flowcode за разработка на системи за контрол и измерване на базата на микроконтролери или крупни индустриални интерфейси с използване на съвместими с Windows персонални компютри.
Flowcode е идеален за хора, програмиращи PIC (микроконтролерни) устройства, включително микроконтролери на Microchip в 8, 16 и 32 битовия диапазон. Той също така е лесно и ефективно решение за програмиране на базирани на Atmel AVR, Arduino и ARM устройства.
С помощта на гъвкавата структура за лицензиране, включително една безплатна версия на Flowcode, отлична за изучаване на програмирането, разработка на приложения в домашни условия или за конструиране на прототипи, потребителите могат да изграждат лиценз по поръчка, идеален за изискванията към разработката на техните вградени системи.

Гъвкавост на микроконтролера
Flowcode ви дава възможност да работите с множество варианти на чипове по един лесен и гъвкав начин. Независимо дали изучавате и разработвате прости конструкции с използване на 8 битови PIC или Arduino микроконтролери, или искате повече мощност и се спирате на 32 битови PIC или ARM устройства, Flowcode е вашето идеално решение. Нещо повече, Flowcode опростява пренасянето на кода, което означава, че можете с лекота да превключвате от едни на други целеви устройства.

Flowcode спестява време
Интуитивната интегрирана среда за разработване с графично програмиране дава на потребителите на Flowcode възможността за бърза разработка на комплексни системи. Инженерите използват Flowcode вместо текстово базирани езици като C, защото той дава възможност за бързо разработване, ускоряване на процесите за изучаване на разработването на микроконтролерни системи и време за набиране на инженери за продуктов дизайн.

Тестване и отстраняване на грешки
Във Flowcode има вградени устройство за запис на данни и осцилоскоп, което прави ясни и разбираеми процедурите за тестване и отстраняване на грешки. Нещо повече, Flowcode също така е съвместим с външен хардуер, включително осцилоскопи, захранвания, генератори на сигнали и др. Вградената в хардуера собствена Ghost Technology на Matrix, включително EB006 и EB091, осигурява журнал за регистриране в реално време на състоянието на всички изводи на микроконтролера, докато през това време устройството работи с програма на Flowcode.

Дружелюбен към не-програмисти
Хора с неголям или без всякакъв опит в програмирането могат да използват Flowcode без всякакви спънки. Най-новата версия включва набор от шаблони за популярни прототипни платки, включително редица устройства на Microchip. Начинаещите могат да започнат да разработват електронни системи с използване на графичната интегрирана среда за разработване само в рамките на минути. При машинните инженери, както и тези в други области, Flowcode е идеален за преподаване и изучаване на ключови принципи на микроконтролерните системи.

Разширена симулация
Съвместимостта на Flowcode с 3D CAD пакети, включително DesignSpark Mechanical и Solidworks, означава, че разработващите електромеханични конструкции сега могат да ги характеризират и симулират във Flowcode. С помощта на разширена 3D машина потребителите могат да тестват конструкции преди разполагането им в микроконтролери или да работят само в режим на симулация. БЕЗПЛАТНА версия Предлага се безплатна версия на Flowcode, отлична за изучаване на програмиране, разработване на приложения в домашни условия или за прототипни конструкции. Без задължение или ограничение във времето, тази безплатна версия може да се използва за създаване на някои наистина полезни проекти. За потребители, работещи в комерсиални среди или образованието, се предлагат професионални и академични лицензи чрез страниците на Flowcode за закупуване или като се свържете с нас.
0,00 лв.
Софтуер за конструиране на електронни системи
Нашите партньори